COVID-19

Долче Вита гарантира, че спазва всички изисквания на Министерствотона здравеопазването.

–   Използване на дезинфектанти, налични маски и ръкавици, специализирани препарати.

–   Спазване на дистанция, само по двама служители на разстояние на рецепция.

–   Еднопосочно движение на територията на хотела

–   Инструктаж за действия при хора със симптоматика, обучение на персонала

–   Информация (брошури и постери) в гостите за хигиенните изисквания

–   Дезинфекция на всички части на хотела

–   Условия на работа на анимацията

–   Мерки при почистване на стаите

–   В ресторанта: правила за по- голямо разстояние между масите, само по едно семейство на обща маса

–   Предпазни плексигласови прегради на рецепция и блок масите

–   Засилена хигиена в ресторанта и около бюфета и автоматите за напитки

error: Content is protected !!